Forsikring

Betingelse:
Flyttom AS har en minstepris på 2 timer. Pris er gitt utfra beskrivelser fra kunden.Er flyttelasset større enn avtalt eller ikke pakket rett Vil kunden bli belastet de ekstra kostnadene/tiden dette vil medføre.
Forsikring
Vi arbeider for at enhver transport av flyttegods skal foregå skadefritt.Det legges stor vekt på at godset skal være i samme stand ved levering i ditt nye hjem, som det var da vi hentet det.Derfor bruker vi til enhver tid rengjorte skap og container til frakt av innboet ditt.Alt av møbler, samt innbo som ikke er pakket i esker e.a,blir pakket inn i ullfilt inne i flyttebilen.Vi plasserer godset i bilen på en slik måte at det er minimal risiko for skade under transporten.Alt dette om mere til, gjør vi for at du skal føle trygghet og godset ditt kommer velberget frem til bestemmelsesstedet. Til tross for at vi anstrenger oss til det ytterste for å ungå skader , skjer dette fra tid til annen. Da er det ekstra trygt for alle parter at et forsikringsselskap har forsikret transporten.Flytteforsikring kan du enten tegne selv, eller vi kan hjelpe deg med dette gjennom vårt forsikringsselskap. Velger kunde å ikke tegne forsikring, er Flyttom AS ikke erstatningsansvarlig.
FORSIKRINGSTYPE/SUM PRIS
A 350 000,- 1200,-
B 300 000,- 1050,-
C 250 000,- 900,-
D 200 000,- 750,-
E 150 000,- 600,-
F 100 000,- 450,-
G 50 000,- 300,-
Egenandel kr 3000,-*
*Ved forsikring opp til 300.000,- dekkes 50% av egenandelen av Flyttom AS
*Ved forsikring over 300.000,- dekkes 100% av egenandelen av Flyttom AS Dekning av egenandel er kun gjeldende dersom Flyttom AS er skyld i skade/uhell.