Forsikring

Egenandel:
Våre utleiepriser inkluderer forsikring.
Vår egenandel per skade er 12000,- NOK

Kan reduseres ned til 6000,- med å betale:
100,- for dag leie
100,- døgn leie
240,- ekstra for helge leie

Redusert egenandel ved langtidsleie etter avtale.