Bedrifts Renhold

Renhold på arbeidsplassen bedrer arbeidsmiljø, trivsel og helse for de ansatte og gir et godt og profesjonelt inntrykk for besøkende. Du som kunde får faste renholdere som kjenner lokalet, dine behov og krav til renhold, slik at renholdet kan utføres effektivt og med høy kvalitet.

Daglig renhold inkluderer som oftest rengjøring av gulv, inventar, overflate og tømming av søppel. Du bestemmer selv hva og hvor mye som skal rengjøres og hvor ofte du ønsker rengjøring, enten om det er daglig, ukentlig eller månedlig.

Fyll ut skjema for å bestille